Duivex.pl - sklep z artykułami dla gołębi pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Historia


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.10.2017

W katalogu wyniki sezonów dodano zestawienie zespołów lotników gołębi młodych.


Data dodania (ostatniej modyfikacji): 17.11.2016

Historia Oddziału Sława

 

Historia powstania PZHGP w Sławie rozpoczyna się w 1956 roku. Miłośnicy gołębi pocztowych ze Sławy i okolic zawiązują grupę inicjatywną w celu zarejestrowania zrzeszenia. W skład tej grupy wchodzą: Piotr Zieliński, Stefan Tonta, kol. Marszałek, kol. Szponder. Na ich wniosek zostaje utworzony Oddział XIII w Ciosańcu przynależny do Okręgu Zielona Góra, a pierwszym Prezesem zostaje kol. Piotr Zieliński.

Początki były bardzo trudne. Gołębie na loty wywożono pociągami. Korzystając z położenia Stacji Kolejowej w Sławie,zdecydowano o przeniesieniu Oddziału właśnie do Sławy. Systematycznie wzrasta liczba hodowców, a zakupiony w końcu lat 60tych przez Okręg Zielona Góra samochód do przewożenia gołębi, w znacznym stopniu ułatwia transport gołębi na loty. W ślad za tym wzrasta rywalizacja sportowa. Hodowcy coraz częściej nabywaja materiał hodowlany w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Zakupiono trzy zegary „elektroczas” do odbijania powracających gołębi. Jeden zegar był w Lubięcinie, jeden w Sławie i jeden w Ciosańcu. W 1979 roku, z inicjatywy ówczesnego Prezesa Zbigniewa Łukowskiego, został zakupiony samochód. Samochód ten został zakupiony z GS – Sława, po zakupie przeprowadzono gruntowny remont auta.

W 1981 roku została zakupiona kabina do przewozu gołębi przez 4 Oddziały – Sławę, Nową Sól, Kożuchów i Nowe Miasteczko. Wykonano także garaż w Kużnicy Glogowskiej i tam do końca 2002 roku odbywały się koszowania gołębi. Do wyróżniających się hodowców, którzy angażowali się w prace społeczne na rzecz Oddziału, a także osiągali dobre wyniki w lotach należeli: Piotr Zieliński, Stefan Tonta, kol. Marszałek, Zbigniew Łukomski, Kazimierz Szafer, Eugeniusz Szafer i Stanisław Kępa.

W 1984 roku Prezesem Oddziału zostaje kol. Tadeusz Jańczak, który funkcję tę pełni do końca 1998 roku. Za jego kadencji zostaje utworzony Rejon IV Wschód, w skład którego wchodzą Oddziały: Sława, Nowa Sól, Głogów, Nowe Miasteczko i Kożuchów.

Oddział Sława liczy coraz więcej członków i na wniosek hodowców z Konotopu i okolicznych wsi zostaje utworzona Sekcja Konotop. Na pierwszego Prezesa Sekcji powołano kol. Romana Maleckiego.

Zarząd Oddziału, oprócz kol. Jańczaka, tworzą Vice Prezes ds. Lotowych kol. Kazimierz Szafer i Skarbnik kol. Tadeusz Jaworski. Kol. Tadeusz Jańczak po 14tu latach postanawia zrezygnować z funkcji Prezesa Oddziału.

W 1999 roku wybrano nowy Zarząd, którego, Prezesem zostaje kol. Henryk Zamróz, Vice Prezesem ds. Lotowych kol. Wiesław Jendraszczyk, Skarbnikiem kol. Tadeusz Jaworski, a Sekretarzem kol. Andrzej Janowiak. W tym czasie Oddział liczy około 70 hodowców.

W 2002 roku władze Nadleśnictwa wymawiają umowę na dzierżawę działki w Kużnicy Głogowskiej, gdzie do tej pory mieścił się punkt koszowań. Zostaje podjęta decyzja o przeniesieniu punktu do Sławy i podziału Sekcji. Powstaje nowa Sekcja Siedlisko.

Dzięki przychylności władz Gminy Sława miejsce koszowań Sekcji Sława od 2003 roku mieści się na terenie Boiska Sportowego, i tam koszujemy gołębie do dzisiaj. Od tej pory Oddział posiada trzy Sekcje: Sławę, Konotop i Siedlisko. Odbywają się wybory do władz każdej z Sekcji i tak Prezesem Sekcji Sława zostaje kol. Jaworski Eugeniusz, Sekcji Siedlisko kol. Wiesław Jendraszczyk, a w Sekcji Konotop kol. Henryk Korczak.

Utworzone Sekcje dają korzyści finansowe hodowcom skracając dojazd do punktów koszowań gołębi.

Oddział Sława w 2006 roku liczy około 100 hodowców, a nasi hodowcy coraz bardziej liczą się w Okręgu Zielona Góra i Regionie VI Poznań. Licznie uczestniczą w wystawach okręgowych. Do czołowych hodowców tego Okręgu należą: kol. Eugeniusz i Grzegorz Jaworski, kol. Stanisław i Wiesław Jendraszczyk, kol. Andrzej i Andrzej Janowiak.

W 2006 roku Oddział obchodzi Jubileusz 50lecia istnienia. Z kolei 5 lat później, w 2011 roku, z okazji 55lecia istnienia Oddział Sława funduje sztandar, którego poświęcenie i uroczyste przekazanie odbywa się na Górze Świętej Anny. Od tej pory Sławscy Hodowcy z okazji rozpoczęcia, jak i zakończenia sezonu lotowego, a także podczas innych uroczystości, uczestniczą wraz z pocztem sztandarowym, na mszach, które odbywają się na Górze Świętej Anny.

W 2008 roku zostaje zakupiony samochód marki Mercedes 814 z kabiną, który przeznaczony jest na około 3500 gołębi, co znacznie ułatwia transport ptaków na loty. Od tego czasu nie musimy już korzystać z usług zaprzyjażnionych Oddziałów i loty organizujemy własnym transportem. Kolejnym zakupem naszego Oddziału jest laweta do transportu.

Rywalizacja w Oddziale wyrównuje się. Większość hodowców korzysta już z Elektronicznych Systemów konstatowania .

W wyborach, które odbywają się w lutym 2007 roku na Prezesa Oddziału ponownie zostaje wybrany kol. Henryk Zamróz, Vice Prezesem ds. Lotowych zostaje kol. Eugeniusz Jaworski, funkcję Vice Prezesa ds. finansowych obejmuje kol. Tadeusz Jaworski , a Sekretarza kol. Przemysław Wiktorowicz.

W 2010 roku do Oddziału Sława dołącza Sekcja Brzostów. Z kolei w 2009 roku z funkcji Vice Prezesa ds. finansowych rezygnuje kol. Tadeusz Jaworski, a w jego miejsce sztab powołuje kol. Krzysztofa Jędrzejczaka.

W 2011 roku na Olimpiadzie Gołębi w Poznaniu kol. Eugeniusz Jaworski zdobywa 5 miejsce w kat. Sport B i do chwili obecnej pozostaje jedynym Olimpijczykiem z naszego Oddziału.

W tym samym roku młodszy hodowca z Oddziału Sława, kol. Przemysław Niedbalski, zdobywa tytuł Vice Mistrza Polski w Generalnym Mistrzostwie Polski (GMP), a w następnym roku wyrównuje ten wynik w kategorii A. Jest to najlepszy okres w historii istnienia Oddziału Sława.

Zarząd Oddziału dwukrotnie organizuje wystawę okręgową, odpowiednio w 2011 roku i w 2015 roku.

Pod koniec 2014 roku z naszego Oddziału odchodzą koledzy z Sekcji Brzostów, tym samym Oddział do chwili obecnej liczy 3 Sekcje.

Po wyborach w 2015 roku w Zarządzie Oddziału Sława następują liczne zmiany. Prezesem Oddziału pozostaje nadal kol. Henryk Zamróz, Vice Prezesem ds. Lotowych zostaje wybrany kol. Przemysław Niedbalski, ds. Finansowych – kol. Ireneusz Bartoszek, ds. Gospodarczych – kol. Paweł Tomczak, a Sekretarzem – kol. Stanisław Parzątka.

W grudniu 2015 roku z funkcji rezygnuje Prezes Oddziału i Sekretarz. Z uwagi na powyższe, w lutym 2016 roku odbywa się nadzwyczajne zebranie delegatów, podczas którego odbywają się kolejne wybory, w wyniku których w skład Zarządu Oddziału Sława, do chwili obecnej, wchodzą: Prezes Oddziału – kol. Ireneusz Bartoszek, Vice Prezes ds. Lotowych – kol. Przemysław Niedbalski, Vice Prezes ds. Finansowych – kol. Eugeniusz Jaworski, Vice Prezes ds. Gospodarczych – kol. Paweł Tomczak, Sekretarz – kol. Andrzej Janowiak Junior oraz Członkowie: kol. Czesław Szczudło i kol. Marian Niedbalski.

Obecnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest kol. Krzysztof Niedbalski, a Komisji Dyscyplinarnej kol. Stanisław Mateja.

Nasi hodowcy każdego roku uczestniczą w Korowodzie z Okazji Święta Miasta, tj. Dni Sławy, organizując pokaz wypuszczania gołębi. Odbywa się także lot o Puchar Burmistrza Sławy.

W jubileuszowym 2016 roku tytuły mistrzowskie w lotach gołębi dorosłych zdobyli: kol. Czesław Szczudło, kol. Stanisław i Wiesław Jendraszczyk oraz kol. Przemysław Niedbalski. Natomiast w lotach gołębi młodych: kol. Edmund Puszkarz, kol. MKS Jędrek, kol. Ireneusz Bartoszek, kol. Waldemar Gałusz i kol. Paweł Kasperski.


Ostatnio dodano wyniki dla lotu:
Burg
z dnia 20.09.2020


Reklama


Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2020


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2020